POMYSŁ NA BUSINESS? BEZPIECZNY START!
Zacznij bezpiecznie bez rejestracji firmy i bez składek na ZUS


 

Wg Kodeksu Cywilnego jest to umowa zawierana na czas określony i jej przedmiotem jest z reguły konkretna usługa.

Podstawowe elementy wskazujące na wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia to:

swoboda i samodzielność pracowników w organizacji pracy,

brak godzinowego wymiaru czasu pracy

brak kierownictwa zlecającego pracę,

obowiązek minimalnej stawki godzinowej w 2018 w wysokości 13,70 zł brutto.

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI

swoboda jej zawierania i rozwiązywania (bez okresu wypowiedzenia),

wysokie, 20-procentowe koszty uzyskania przychodu,

brak składek ZUS w stosunku do studentów zleceniobiorców (do 26. roku życia),

zleceniobiorca może otrzymać świadczenia przysługujące pracownikowi, np. w związku z podróżą służbową,

PODSTAWOWE WADY

jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia może być ona rozwiązana w każdej chwili,

zleceniodawca w może wypowiedzieć umowę, ale powinien zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki,

Jeżeli masz już potencjalnego odbiorcę twoich usług lub towarów, ale planowany kontrahent nie chce „się bawić” w umowę zlecenie – my zawrzemy z Tobą taką umowę a następnie sprzedamy na fakturę VAT towar lub usługę twojemu kontrahentowi. Jeżeli masz pomysł na własny business ale nie masz odbiorców – postaramy się ich dla ciebie znaleźć... Cała "papierologia" takiej współpracy będzie po naszej stronie - Ty tylko będziesz musiał się skupić na tym, jak prowadzić i rozwijać swój business...

Zainteresowany? Napisz kilka słów o sobie, kierunku działalności i jakiej pomocy oczekujesz od nas.

Copyright (c)2018 POMYSŁ NA BUSINESS? BEZPIECZNY START!